Prednáška o prevencii onkologických ochorení prsníkov, samovyšetrení prsníkov, preventívnej mamografii a zdravom životnom stýle spolu s diskusiou.