Týždeń vedy a techniky na TnUAD  7.-13.novermbra 2016

 

 

Pod názvom : Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka.  Diskusné fórum  sa členky Ružovej stužky n.f. zúčastnili 4 prednáškami / dr. Kállayová / , výukou samovyšetrenia prsníkov / Ing.- arch. Kozáková a Ing.Reptová / ako i vzdelávacími materiálmi  vydanými za podpory firmy Dell nadácie Pontis.

 

Prednášky : Onkologické ochorenia: čo nám pomáha a čo nám škodí

                    Primárna prevencia rakoviny prsníkov

                    Sekundárna prevencia rakoviny prsníkov

                    Ružová stužka - symbol boja proti rakovine prsníkov

/foto Ing.- arch Kozáková Beata /