16. februára 2016

 

- slávnostné otvorenie výstavy "Trnavský kraj srdcom a štetcom rodáka" Rudolfa Pavelského

- krst špeciálneho vydania Bedekra zdravia s názvom "Ako prekonať onkologické ochorenie" za účasti MUDr. Dariny Sedlákovej, riaditeľky WHO SR, Ing. Evy Kováčovej (Liga Proti Rakovine) a Mgr. Ivety Kožkovej (Bedeker zdravia) 

- nácvik samovyšetrenia a ukážka zdravej životosprávy: Ing. Mária Lokajová (Ružová stužka, n.f.)