27.10.2016 od 16 hod. v Obecnom dome obce Šterusy prebiehala prednáška na tému Prevencia onkologických ochorení: čo nám pomáha a čo nám škodí. Prednášala a výuku samovyšetrenia na fantóme prsníka predvádzala dr. Kállayová Alena. Prednáška mala veľký ohlas a  diskusia sa pretiahla  do  večerných hodín. / foto  Mgr.Vlkovičová/