20. mája 2016  Akcia Aliance žen Čechy v Prahe s názvom Dokážeš to taky. Počas stretnutia bol vytvorený  podklad pre návrh projektu medzinárodnej spolupráce Višegrádskych krajín / Slovensko, Čechy, Poľsko / v oblasti problematiky rakoviny prsníka.