Fotogaléria z prednášky pre zamestnankyne firmy Met Life Amslico

Súčasťou preventívneho mamografického vyšetrenia pre zamestnankyne firmy Met Life Amslico
v Preventívnom centre OÚSA v Bratislave bola dňa 17.06.2014 prednáška o správnej
životospráve spojená s výukou samovyšetrenia prsníkov na fantóme prsníka.