26. mája 2016 sa o 14,30 hod. konala vernišáž 62. výstavy cyklu Umenie, ktoré lieči. Za príjemnej hudby si návštevníci mohli prezrieť diela detí ZUŠ ATELIÉR akad. maliarky Jitky Bezúrovej-Moškovej v Senci a detí ZUŠ na Nedbalovej ulici v Bratislave, ako aj detí matiek, ktoré prekonali onkoloické ochorenie prsníka.