Pri príležitosti Dňa venovaného prevencii onkologických ochorení prsníka sa 12.10.2016 o 14:30 hod. v Preventívnom centre OUSA uskutočnila vernisáž

výstavy diel umelcov-amatérov, ktorí prežili onkologické ochorenie a ich rodinných príslušníkov

pod názvom

SME ÚŽASNÍ III.

Výstavu si môžete prísť pozrieť zdarma

od 12. októbra 2016 (od 14:30) do 15. januára 2017

v čase od 8:00 do 17:00 hod.

 

Z ľava do prava:

- tvorca haiku a sviečok p. Aleš Zlocha,

- umelecká fotografka p. Katarína Zlochová, 

- p. primárka PC OUSA MUDr. Alena Kállayová,

- insitná umelkyňa p. Gabriela Vážna s dcérou,

- vedúca čipkárskeho krúžku Babka Ing. Terézia Vítková.

 

Členky ED Slovakia sa fotografujú spolu s umelkyňami a umelcom.

Členky ED Slovakia vyučovali návštevníčky vernisáže správny postup pri samovyšetrovaní prsníkov.
 DIELA MANŽELOV ZLOCHOVÝCH  

 

 
 DIELA GABRIELY VÁŽNEJ  
 
    
DIELA ČLENIEK ČIPKÁRSKEHO KRÚŽKU BABKA  
 
   

 

 

 TOHTOROČNÁ POZVÁNKA:

 

Pri príležitosti

Dňa venovaného prevencii onkologických ochorení prsníka

15. októbra

 

si Vás už po tretíkrát dovoľujeme pozvať do

Preventívneho centra OUSA

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.

Heydukova 10

812 50 Bratislava

 

na

výstavu diel umelcov amatérov, ktorí prežili onkologické ochorenie a ich rodinných príslušníkov

pod názvom

 

SME ÚŽASNÍ III.

Vystavovať budú členky čipkárskeho krúžku Babka pod vedením p. Terézie Vítkovej, umeleckí fotografi manželia Katarína a Aleš Zlochovi, insitná umelkyňa G. Vážna a ďalší.

Vernisáž a slávnostné otvorenie:

12.10.2016 o 14:30 hod. v Preventívnom centre OUSA

Výstavu si môžete prísť pozrieť od 12. októbra 2016 (od 14:30) do 15. januára 2017 v čase od 8:00 do 17:00 hod.
 

 

 

Výstava onkologických pacientiek, ktoré prežili rakovinu prsníka a ich rodinných príslušníčok pod názvom Sme úžasní II.

je na pôde Preventívneho centra Onkologického ústavu sv. Alžbety, Heydukova 10 v Bratislave otvorená od 15.októbra do 10. decembra 2015

 

Vstup je voľný od 8. do 15. hod. cez pracovné dni. Slávnostnej vernisáže sa zúčastnili umelkyne maliarky, členky klubu paličkovania, umelkyne klubu quilingu. na vernisáži sa prezentovali: dobrovoľnícka skupina Vŕba, dobrovoľnícka skupina mladých onkologických pacientiek Amazonky, Liga proti rakovine, Bedeker zdravia. Ružová stužka, n.f. ako súčasť celoeurópskej organizácie Europa Donna pod názvom Europa Donna Slovakia sa prezentovala novými informačnými materiálmi vydanými na počesť tejto celoeurópskej akcie. Informačné materiály boli finančne podporené nadáciou Pontis firmy Dell. Účastníci si mohli nacvičiť samovyšetrenie prsníkov na fantómoch pod dohľadom skúsených členiek ED Slovakia.

 

 

 

Výstavu diel onkologických pacientiek a ich príbuzných pod názvom Sme úžasní II. si so záujom prezrela riaditeľka Regionálneho úradu Svetovej Organizácie Zdravia pre Slovenskú republiku MUDr. Darina Sedláková, MPH.

 

15.10.2015


Sú naozaj úžasní

"Naša nemocnica", číslo 4/2014


V nadväznosti na 15. október, vyhlásený medzinárodnou organizáciou Európa Donna za deň prevencie onkologických ochorení prsníka, sa v Onkologickom ústave sv. Alžbety uskutočnila vernisáž, prezentácia, výuka samovyšetrenia prsníka a pokračuje najnovšia výstava: „Sme úžasní".

Vernisáž tejto už 54. výstavy z voľného cyklu „Umenie, ktoré lieči", sa uskutočnila v už zrekonštruovanom Preventívnom centre Onkologického ústavu sv. Alžbety, na Heydukovej ulici v Bratislave. Súčasťou slávnostnej vernisáže výstavy, nadväzujúcej na deň, venovaný v Európe prevencii onkologických ochorení prsníka, bol aj vstup organizácie Ružová stužka, začlenenej do Európa Donna, ktorá medzinárodne podporuje prevenciu onkologických ochorení prsníka. Záujemkyne pritom dostali tiež možnosť, absolvovať hneď na mieste, výuku samovyšetrenia prsníka na fantóme.

 

Rovnako ako príležitosť, zoznámiť sa, pre predchádzanie tohto ochorenia, s aktuálnymi poznatkami zásad správnej životosprávy, samovyšetrenia prsníka, ako aj knihy "Pomazánky" od Ing. Márie Lokajovej. Tieto materiály boli pre ženy vytlačené vďaka spolupráci s Nadačným fondom Dell v Nadácii Pontis.

 

Podujatie tradične oživila hudobná skupina Eva Band. 54. výstava niekoľkoročného pravidelného cyklu „Umenie, ktoré lieči" je v Preventívnom cente Onkologického ústavu sv. Alžbety bezplatne sprístupnená v pracovné dni medzi 9 a 15 h až do 10. januára 2015. Výber svojich prác na nej pod názvom „Sme úžasní" vystavujú členky čipkárskeho klubu Babka i Kurzu paličkovania pri Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave, tvoriace pod vedením Terézie Vitkovej. Ďalej tu vystavujú insitná umelkyňa Gabriela Vážna, maliar Pavol Daniš i akad. mal. Jitka Bezúrová-Mošková. Výstava sa koná pod záštitou a za účasti členiek Ružovej stužky, respektíve Európa Donna Slovakia. Názov výstavy „Sme úžasní" je odvodený od skutočnosti, že na výstave participujú aj onkologicky chorí, či ich najbližší, ktorí dokážu chorobe nielen odolávať ale aj odvážne o tom hovoriť a pomáhať tak ostatným.