Budúcnosť terapie v onkológii

 

     V medikamentóznej terapii OOP (onkologického ochorenia prsníka) budú v budúcnosti hrať stále dôležitejšiu úlohu tzv. “prediktívne faktory”, teda cieľové štruktúry na rakovinových bunkách, ktoré budú môcť byť určené patológom alebo bude ich prítomnosť dokázaná v krvnom sére pacientov. Tieto faktory umožnia onkológovi – v optimálnom prípade pre každú pacientku –odporučiť “individuálne nastavenú medikamentóznu terapiu”.

 

     Možnosti klasickej terapie cytostatickou chemoterapiou a antihormonálnou terapiou sú už dnes dopĺňané možnosťami tzv. imunologickej terapie, ktorá predstavuje napr. “terapiu protilátkami”. Nový a veľmi sľubný vývoj je fúzia špecifických protilátok s určitými chemoterapeutikami, pričom protilátky majú za úlohu dopraviť cytostatikum len na cieľovú, teda nádorovú bunku, aby sa čo najviac šetrilo zdravé tkanivo. Týmto spôsobom sa môže aplikovať vysokoefektívna cielená terapia s minimálnymi vedľajšími účinkami.

 

   Tento vysokoefektívny liečebný koncept sa v súčasnosti podrobuje v preoperatívnej a postoperatívnej systémovej terapii klinickým skúškam a je dôvod k predpokladu, že tiež príde k redukcii rizika nevyliečitelných ďalekých metastáz.

 

Univ.-Prof. Dr. Günther Steger, onkológ, Lekárska univerzita Viedeň, Rakúsko

 

Text prevzatý od ED Austria, Preklad a adaptácia: Tím ED Slovakia